Intal-ICS

Intal-ICS
Intal-ICS Heist-op-den-Berg is een solidariteitsgroep met Cuba en Palestina, die de visietekst van ICS (iniciativa Cuba Socialista) en INTAL (International Action for Liberation) onderschrijft.

Intal ICS Heist-op-den-Berg besteedt daarnaast aandacht aan actuele thema's rond de kloof arm-rijk en de onrechtvaardige verdeling van rijkdom in de wereld als gevolg van uitbuiting en onderdrukking.

Intal ICS Heist-op-den-Berg wil mensen sensibiliseren, solidariteit uitbouwen en bijdragen tot concrete verandering.
Intal ICS Heist-op-den-Berg werkt als educatieve werking samen met Oxfam-Wereldwinkel Hulshout vzw.

Intal ICS Heist-op-den-Berg organiseert activiteiten in het kader van het Heistse samenwerkingsverband De Wereld in Zicht.

Intal ICS Heist-op-den-Berg komt regelmatig samen in drie werkgroepen. Interesse? Bel of stuur een sms of e-mail.

Secretariaat Intal-ICS: Lucien Lamair, M. Van der Borghtstraat 111, 2580 Putte 0474 24 02 72 - intal.icsheist@gmail.com
Wergroep Palestina: Mohammed Abu Shamma 0483 26 53 34
Werkgroep Cuba: Bert de Rijck 0474 03 41 65
Werkgroep Brussel: Dirk De Caluwé 0484 91 62 52

Intal - International Action for Liberation - www.intal.be
Intal is een NGO die informatie over het Zuiden verspreidt en concrete projecten in het Zuiden steunt. Zo is er geneeskunde voorde Derde Wereld dat dokters uitzendt in smanewerking met Intal. 

Intal stelt dat met de huidig politiek-militair-economische structuur het einde van de sociale ellende niet bereikt zal worden. Ondervoeding, honger, vele ziekten, analfabetisme, slavernij, werkloosheid en voortijdige dood zullen door de mythe van de vrije markt nooit verdwijnen.

Intal ijvert voor een maatschappijmodel waarbij samenwerking en solidariteit, zowel nationaal als internationaal, vrede kan brengen om zo de voorwaarden te creëren om een sociaal aanvaardbare wereld te realiseren. Om hieraan te werken vraagt Intal de steun van mensen die de rechtvaardige verdeling van rijkdommen nastreven.

ICS - Initiativa Cuba Socialista - www.cubanismo.be
ICS werkt samen met Intal en stelt Cuba centraal in de strijd voor een betere wereld.

Omdat Cuba in de media zelden positief wordt voorgesteld, verspreidt ICS degelijke informatie. Inderdaad: Dit arme land slaagt erin om voor zijn hele bevolking degelijk onderwijs, gezondheidszorg ... te verzekeren. Iets wat duidelijk blijkt uit de rapporten van de Verenigde Naties. Als eenvoudig voorbeeld kan de medische zorg dienen: in alle wijken zijn medische hulpposten waar iedereen gratis hulp krijgt!
Ieder jaar organiseert ICS activiteiten. Hierin wordt Cuba en zijn sociaal model centraal gesteld:
Che Presente@Mani Fiesta, inleefreizen, vormingssessies, acties ...