Subsidies Projecten 4de pijler

De verloren tuinen van Khajuraho‘ in India
Restauratie van oude nutstuinen rond het dorp Rajnagar, zowel wat het cultuurhistorische aspect betreft als het landbouwkundige aspect.

Deze tuinen vormen een voorbeeldfunctie voor de plaatselijke boeren. Men werkt in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Men streeft een totaal concept na van niet kerende grondbewerking, bodembedekking en ruime vruchtwisseling in samenhang met beschaduwde bomen. Dit vraagt een nieuwe bewustwording voor alle betrokkenen in de Khajuraho regio.

<b />
Vzw ’Toekomst voor Senegal‘
Organisatie opgericht door Senegalreizigers die hun steentje willen bijdragen om een school op te richten in Senegal. Alle giften van sponsors, alle activiteiten en alle financiële hulp die afkomstig is van de meters en de peters gaat integraal naar het project.

Klik hier voor het subsidiereglement ivm vierde-pijlerprojecten