Sorteren

Door te sorteren hou je je afvalfactuur onder controle. Hoe beter je sorteert, hoe minder er bij het restafval terecht komt. Hoe minder onnodige verpakkingen je koopt (voornamelijk plastic), hoe minder je hoeft weg te gooien.

Onderstaande materialen kunnen voorgesorteerd worden:

Herbruikbare goederen
Goederen die nog herbruikbaar zijn, horen niet thuis op de afvalberg. Je kan ze bij Kringwinkel Zuiderkempen binnenbrengen of bellen naar de Kringwinkel en een afspraak maken om je spullen gratis thuis te laten ophalen. Er is maar één voorwaarde: een Kringwinkel zamelt enkel goederen in die nog in goede staat zijn. Ze mogen niet stuk zijn of tot op de draad versleten. Een Kringwinkel is bovendien een waar paradijs voor verzamelaars en koopjesjagers. Iedereen vindt er iets naar zijn smaak en budget. Het assortiment verandert voortdurend. Iedere dag komen enkele vrachtwagens met ’nieuwe‘ en unieke spullen binnen.

Herbruikbaar textiel
Vier keer per jaar is er een inzameling van herbruikbaar textiel. Hiervoor worden oranje zakken bedeeld. Extra zakken voor textielinzameling kan je krijgen in het gemeentehuis, recyclagepark of De Kringwinkel. Herbruikbaar textiel mag je ook in eigen zakken aanbieden.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)
Gft-afval wordt huis-aan-huis opgehaald volgens het Diftar-systeem. Gft-afval wordt verplicht aangeboden in een groene gft-container. Het aangeboden afval wordt gewogen waardoor de kostprijs afhankelijk wordt van de meegegeven hoeveelheid gft. 

Wil je je gft-container proper houden, kan je opteren voor BioBags. Die kan je kopen bij het onthaal van het gemeentehuis (Kerkplein 17) en in de recyclageparken voor zes euro per rol voor zakken van 10 of 120 liter. Bijbehorende keukenemmertjes voor kleine BioBags kosten twee euro per stuk.

Schakel je liever over op thuiscomposteren, dan kan je je gft-container gratis laten ophalen door dit te melden via de Diftar-informatielijn: 0800 97 687 en kan je aan het loket in de recyclageparken een compostbak (72 euro/stuk) of compostvat (45 euro/stuk) aankopen. Wat je kan composteren en wat niet - dus ook wat in de gft-container kan en wat niet - vind je hier.

Snoeihout
De ophaling van snoeihout gebeurt elk jaar in de periode april-mei en in oktober-november. Ophaling gebeurt na telefonische aanvraag op het nummer 015 22 86 50.

Prijs: 7,50 euro per m³, te betalen met stickers verkrijgbaar bij het Onthaal in het gemeentehuis.
Het volume dat maximaal opgehaald wordt, is 2 m³ per ophaling.

Snoeihout kan ook perfect gecomposteerd worden. Hiervoor wordt het best eerst gehakseld.

Glas
Eenmaal per maand wordt het glas aan huis opgehaald. Glas moet je meegeven in een blauwe glasbak. Deze glasbak kan je kopen bij het onthaal van het gemeentehuis (Kerkplein 17) voor 10 euro. Uitzondering: het gemeentebestuur stelt voor elke nieuwbouwwoning gratis één glasbak ter beschikking.

Papier en karton
Papier en karton worden maandelijks aan huis opgehaald. Het papier en karton kan via de huisinzameling alleen nog met de gele papiercontainer aangeboden worden. De sorteerregels kan je hier vinden.

Plastic verpakkingen - Metalen verpakkingen - Drankkartons (pmd)
Pmd wordt aan huis opgehaald. In de blauwe pmd-zakken worden volgende afvalstoffen verzameld:

  • plastic verpakkingen: flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes, tubes, folies en zakjes
  • metalen verpakkingen
  • drankkartons

De ophaling gebeurt gemiddeld tweemaal per maand. De blauwe pmd-zakken zijn beschikbaar in verschillende handelszaken in onze gemeente of bij het onthaal van het gemeentehuis (Kerkplein 17) voor 3,60 euro voor een rol met 24 zakken. 

Klein Gevaarlijk Afval (kga)
Kga wordt enkel ingezameld via de recyclageparken.

Grofvuil
De ophaling van grofvuil gebeurt eenmaal per twee maanden, telkens op de eerste donderdag van de pare maanden van het jaar. Ophaling gebeurt pas na telefonische verwittiging aan het Onthaal in het gemeentehuis (015 22 86 50), ten laatste de dinsdag vóór de ophaling vóór 16 uur.

Prijs: 15 euro per 0,5 m³, te betalen met stickers verkrijgbaar bij het Onthaal in het gemeentehuis. Het volume dat maximaal opgehaald wordt, is 2 m³ of 100 kg per stuk.

Lees hier de instructies en tips voor de aanvragers van de grofvuilophaling.

Restafval
Er is een veertiendaagse huisvuilophaling in de hele gemeente volgens het Diftar-systeem. Restafval kan enkel aangeboden worden in de grijze restavalcontainer. Het aangeboden afval wordt gewogen waardoor de kostprijs afhankelijk wordt van de meegegeven hoeveelheid afval.

Sinds de invoering van het Diftar-systeem is er voor een aantal doelgroepen een gemeentelijke toelage.

Je kan je eigen afvalevolutie opvolgen via 'mijn Diftar'.