Subsidies Sportverenigingen

Algemeen

Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen moet een sportvereniging erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit is een aanvraag die jaarlijks dient te gebeuren voor 31 maart.

Erkenning door sportraad

De sportraad is hét adviesorgaan van de sportsector welke inspraak voor de verenigingen en betrokkenen uit de sportsector mogelijk maakt.
Erkenning door de sportraad betekent dat uw vereniging uitgenodigd wordt op de algemene vergadering en zo geïnformeerd wordt over het sportbeleid. Daarnaast biedt dat allerlei praktische voordelen zoals het voordelige tarief waarvan u gebruik kan maken bij de uitleendienst.

De aanvraag om erkend te worden dient maar eenmalig te gebeuren. Dit kan via het aanvraagformulier te bezorgen aan de sportdienst: sportdienst@heist-op-den-berg.be

Subsidiereglementen en aanvraagformulieren

Hieronder vind je de reglementen en aanvraagformulieren voor subsidies die je kan aanvragen als je erkend bent als vereniging.

Subsidies voor naschools sportaanbod voor Heistse secundaire scholen

Heistse secundaire scholen kunnen door middel van subsidies ondersteuning krijgen. Dit voor naschoolse sportieve activiteiten die zij aanbieden voor hun leerlingen.

De school moet eerst erkend zijn om hier gebruik van te kunnen maken.

Erkenning Heistse secundaire scholen (reglement)
Erkenning Heistse secundaire scholen (aanvraagformulier)

De scholen kunnen na erkenning volgende subsidie aanvragen:

Subsidie voor naschools sportaanbod (reglement)
Subsidie voor naschools sportaanbod (aanvraagformulier)

Provinciale subsidies en andere subsidies

G-sport (provincie)
Heeft jouw vereniging een g-sportafdeling? Ben jij een G-vereniging? Of wil je graag een g-afdeling of -vereniging opstarten?

Dan kan je beroep doen op de provincie om subsidies te verkrijgen.

Hier kan je meer informatie terugvinden.

Vlaanderen:
Via onderstaande link kom je terecht bij subsidie die je bij de Vlaamse Overheid kan aanvragen:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/subsidiering/