Sportraad

Voorzitter
Mario Michiels
mario.michiels@telenet.be

Wat doet deze adviesraad?

  • geven van advies aan de gemeente en aan particuliere instanties over sport- en recreatieaangelegenheden en over planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur
  • deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur
  • coördineren van de activiteiten door overleg en samenwerking tussen de verenigingen, teams, instellingen en andere organisaties actief op het gebied van competitie- en recreatiesport
  • nemen van initiatieven over animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding
  • onderzoeken en informeren over sport- en recreatieaangelegenheden
  • uitwisselen van informatie tussen de sportraad en de andere gemeentelijke adviesraden
  • deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden.