Stedenband met Bergrivier

Wat is een stedenband?

Een stedenband is een samenwerking tussen twee lokale besturen. Ambtenaren, politici en burgers in de ene gemeente delen hun kennis, ervaringen en obstakels met hun collega’s in de andere gemeente, en andersom.  Door ervaringen en kennis met elkaar te delen, kunnen gemeenten elkaar helpen en hun eigen werking verbeteren. Win-win dus!

Stedenband Bergrivier – Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg heeft sinds 2015 een stedenband met Bergrivier, een gemeente in de Westkaap van Zuid-Afrika op ongeveer 130 kilometer van Kaapstad. Het is een grote plattelandsgemeente met verschillende dorpskernen en ongeveer 80.000 inwoners. In 2015 ging een groep Heistse ambtenaren en politici op bezoek naar Bergrivier en het klikte meteen. In oktober van dat jaar tekenden beide gemeenten daarom een samenwerkingsovereenkomst. Samen legden ze drie hoofdthema’s vast:

Jeugd

Beide gemeenten ondersteunen elkaars jeugdwerking. Sinds 2017 vindt er ook jaarlijks een jeugduitwisseling plaats in samenwerking met de middelbare scholen. Tijdens die uitwisseling leren tien Heistse en tien Bergrivierse jongeren van elkaar over cultuur, duurzaamheid en de wereld.

Participatie

Bergrivier heeft al veel ervaring in het betrekken van de burgers bij politieke beslissingen. Die ervaring willen ze delen met Heist-op-den-Berg. Bergrivier is dus de ideale inspiratie om Heistenaren zelf meer inspraak in het beleid in Heist te geven.

Milieu

Samen met twee andere Vlaams-Zuid-Afrikaanse stedenbanden werken wij aan een programma rond duurzaam afvalbeheer. In Bergrivier werden ‘afvalambassadeurs’ aangesteld om de straten en wijken proper te houden en mensen te informeren over sorteren. Daarnaast startten we ook met een project om het groenafval van de gemeente te composteren.

Artikels uit de solidariteitskrant geven de evoluties in de stedenband weer.