Stedenbouwkundig attest

Wat is een Stedenbouwkundig Attest?

Wanneer je zeker wil zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan vraag je best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wil weten of je op het stuk grond een welbepaald stedenbouwkundig programma kan uitvoeren. Een stedenbouwkundig attest blijft slechts 2 jaar geldig na uitreiking.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Een stedenbouwkundig attest kan je in principe zelf samenstellen, maar soms is het toch aangewezen om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een landmeter, een architect, een stedenbouwkundige. Je hoeft geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Hoe vraag je een stedenbouwkundig attest aan?

  1. Dossier samenstellen: Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt principe vraag/ontwerp. Voor een aanvraag vul je onderstaand aanvraagformulier in en voeg je bewijs- en dossierstukken zoals plannen, motivatienota,... toe
  2. Dossier indienen: De aanvraag van een stedenbouwkundig attest verloopt nog steeds op papier. Het  aanvraagformulier en de nodige stukken dienen via een aangetekend schrijven te worden gericht aan:  college van burgemeester en schepenen tav beleidsdomein Leefomgeving, Kerkplein 17 te 2220 Heist-op-den-Berg
  3. Dossierverloop: Binnen 30dagen vanaf de dag na de datum waarop de aanvraag werd ingediend, word je ervan op de hoogte gebracht of het dossier volledig is of dat je bijkomende informatie of stukken moet aanleveren.
  4. Timing beslissing: Voor een stedenbouwkundig attest is er geen wettelijke termijn voorzien zoals bij omgevingsaanvragen. Er is enkel een niet-bindende ordentermijn. Er dient gerekend te worden op ruim 60 dagen om de beslissing in ontvangst te kunnen nemen.
  5. Kostprijs: Er wordt een eenmalige dossierkost aangerekend gebaseerd op het retributiereglement van de gemeente.

 

Documenten