Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de aan- of verkoop van een woning of een perceel moet de notaris of de vastgoedmakelaar nagaan of er voor deze woning of perceel volgende zaken bekend zijn:

  • geldende plannen en bestemmingen
  • stedenbouwkundige vergunningen
  • vastgestelde bouwovertredingen
  • rechten van voorkoop
  • milieuvergunningen
  •  ...

Al deze informatie vind je in het stedenbouwkundig uittreksel.

Notarissen, vastgoedmakelaars en particulieren kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Procedure

Je doet de aanvraag:

Indien je als kantoor of als aanvrager nog niet geregistreerd bent, kan je op deze pagina alle informatie terugvinden

 

Meebrengen

 

 

Bedrag

75 euro per aangevraagd perceel.

Contactinformatie