Stedenbouwkundig uittreksel aanvragen

Vanaf 2021 werken wij uitsluitend met het nieuwe systeem waarmee je online digitaal je aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig uittreksel kan indienen.

Ook de betalingsformaliteiten en de afhandeling van het dossier verlopen vanaf dan via digitale weg.

Na het verzenden van jouw aanvraag krijg je een e-mail ter bevestiging van jouw aanvraag en word je verzocht om de betaling uit te voeren. De link naar de betaalpagina wordt toegevoegd in die e-mail. Nadat de betaling werd voltooid gaan wij intern aan de slag om de brief op te maken en na te kijken. Na enkele dagen zal u het notarisuittreksel via e-mail toegestuurd krijgen.

Door de processen rond aanvraag, afhandeling, ondertekening en betaling verder te automatiseren zijn we ervan overtuigd dat we onze dienstverlening zullen verbeteren en we jullie een snellere service kunnen bieden. Deze verdere digitalisering past ook in de beleidsdoelstelling van ons lokaal bestuur om zo veel als mogelijk digitale dienstverlening aan te bieden.

Om aanvragen in dit nieuwe systeem te kunnen doorsturen dienen wij echter te beschikken over de contactgegeven van alle medewerkers die aanvragen zouden kunnen doen.
Bezorg ons het onderstaande registratieformulier per mail aan vastgoed@heist-op-den-berg.be om jouw kantoor te registreren als aanvrager.

Registratieformulier aanvragers stedenboukundige uittreksels

Vanaf het ogenblik dat jouw contactgegevens in ons systeem zijn ingegeven ontvang je van ons een bevestiging met de link en kunnen geregistreerde medewerkers van jouw kantoor via deze link aanvragen indienen voor de opmaak van notarisuittreksels. 

Aanvragen stedenbouwkundige uittreksels

Wij trachten tegen dan de kantoren die regelmatig gebruik maken van dit formulier per mail te informeren over het nieuwe systeem

Indien jouw kantoor op 1 januari 2021 hierover nog geen informatie ontvangen heeft of indien je na de registratie nog vragen hebt, kan je hiervoor terecht op vastgoed@heist-op-den-berg.be

Contactinformatie