Stedenbouwkundige inlichtingen - vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je heel wat informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen van de koper.

  • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 84,50 euro per kadastraal perceel.
  • Er wordt ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel.

Meer info over de kostprijsberekening vind je op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kan je een aanvraag doen?