Stedenbouwkundige inlichtingen

Wat?

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper.

Zowel particulieren, notarissen als vastgoedmakelaars moeten zich houden aan deze bijzondere informatieplicht. Zo moet de notaris bij een verkoop steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, ook gekend als het 'stedenbouwkundig uittreksel' toevoegen aan de akten bij verkoop. Hierdoor hebben kopers meer zekerheid over de staat van een bepaalde woning en welke stedenbouwkundige voorschriften er van toepassing zijn.

Digitaal systeem

Sinds 2021 werken wij uitsluitend met aanvragen die ingediend worden in het digitale systeem. Om een aanvraag te kunnen indienen moet je je éénmalig registreren. Onderaan deze pagina kan je de link naar het registratieformulier terugvinden. 

Eens jouw registratie bevestigd is, kan je online onbeperkt vastgoedinformatie opvragen voor één of meerdere percelen in Heist-op-den-Berg.

Retributie

De kostprijs van deze stedenbouwkundige inlichtingen zijn vastgesteld op 75 euro per perceel. Indien u een aanvraag doet voor meerdere percelen zal de kostprijs automatisch verhoogd worden.

Na het indienen van de aanvraag, krijg je per mail een (online) betalingsverzoek.
Pas na ontvangst van je betaling gaan wij aan de slag met jouw aanvraag en ontvang je na afhandeling de gevraagde inlichtingen via jouw geregistreerde e-mailadres.