Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  4. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  5. Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal geregistreerd, is hij eveneens verplicht te stemmen.

Meebrengen

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart

Bedrag

\

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Regelgeving

Op Vlaanderenkiest.be vind je alle informatie over de verkiezingen van provincie- en gemeenteraad.

Op https://verkiezingen.fgov.be/ vind je alle informatie over verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op zondag 26 mei 2019.