Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

In 65% van de natuurgebieden in Vlaanderen valt er meer stikstof dan de natuur aankan. Zo raakt de natuur verstoord en verdwijnen plant- en diersoorten. 

Om de uitstoot van stikstof sterk te beperken tegen 2030 en zo de natuur te herstellen, kwam de Vlaamse Overheid op 10 maart 2023 tot een akkoord. Het Vlaamse stikstofplan ofwel de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werd geboren.

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • uitstoot van stikstof verminderen
  • stikstofsanering: ecologische herstelmaatregelen
  • een nieuw kader voor vergunningen
  • ondersteuning en begeleiding van landbouwbedrijven
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

De volgende documenten kan je raadplegen via www.vlaanderen.be/stikstof:

  • de Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage