Strategisch Commercieel Plan

In 2017 werd het Strategisch Commercieel Plan voor onze gemeente goedgekeurd. Hierin werden onder andere het primaire kernwinkelgebied en de secundaire winkelgebieden afgebakend. Er werden verschillende actiepunten meegegeven die nog een (verdere) uitwerking moeten krijgen. Dit strategisch commercieel plan is momenteel in herziening bij de provincie voor een verdere uitdieping in het kader van o.a. update IHB, kader voor vergunningsbeoordeling, visie supermarkten, visie gewestwegen, visie rond go en no-go zones en acties binnen afgebakende winkelgebieden.

Documenten