Subsidie gemeenschapsvormende culturele projecten

Om het verenigingsleven te stimuleren, reikt het gemeentebestuur een subsidie uit voor gemeenschapsvormende culturele projecten.

Het aanvraagformulier kan je bekomen via cultuur@heist-op-den-berg.be.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies dienen de initiatieven aan volgende criteria te voldoen:

  • Het moet om een cultureel gemeenschapsvormend project gaan;
  • Met gemeenschapsvormende projecten worden unieke culturele projecten bedoeld die het delen van ervaringen in een publieke ruimte stimuleren en zo mee vorm geven aan het samenleven in een diversiteit van gemeenschappen en generaties;
  • Een project is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte;
  • De aanvraag moet ingediend worden door twee of meerdere socio-culturele verenigingen;
  • De projecten mogen niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie;
  • De projecten moeten toegankelijk zijn voor iedereen;
  • De projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg.

De verdere voorwaarden kan je nalezen in het subsidiereglement.