Subsidie voor inleefstages of vrijwilligerswerk in het Zuiden

Wie kan de subsidie aanvragen?

  • Heistse studenten, van alle leeftijden, die in het kader van hun opleiding een inleefstage doen in het Zuiden
    en
  • Heistse jongeren (- 26 jaar) die vrijwilligerswerk doen in een project in het Zuiden bij een erkende organisatie 

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement.

De inleefstage of het vrijwilligerswerk moet tot doel hebben om heel concreet kennis te maken met de cultuur, de maatschappelijke structuren, de werking van verenigingen, de ontwikkelingsprojecten van landen in het zuiden. 

Zij moeten betrekking hebben op concrete hulpprojecten, waarbij voor stages minstens één maand, en voor vrijwilligerswerk minstens 20 kalenderdagen ter plaatse effectief meegewerkt wordt.

De toelage bedraagt 300 euro voor een inleefstage of vrijwilligerswerk van minstens één maand, en 150 euro voor vrijwilligerswerk waarbij minstens 20 kalenderdagen ter plaatse effectief meegewerkt wordt.

Bezorg je subsidieaanvraag, uiterlijk twee maanden voor vertrekdatum, aan Heist in de Wereld via het aanvraagformulier. 

Documenten