Subsidie voor schoolprojecten rond een mondiaal thema

Organiseer je als Heistse leerkracht of school een educatief project met betrekking tot een mondiaal thema? Dan kan je hiervoor subsidie aanvragen. De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement. Bezorg je subsidieaanvraag aan Heist in de Wereld via het aanvraagformulier.

De projecten moeten tot doel hebben om leerlingen meer inzicht te geven in mondiale thema's of hen vertrouwd te maken met andere culturen. Ze moeten georganiseerd worden voor meerdere klassen of over meerdere lesuren.

De toelage bedraagt 50% van de reële kosten, die de betrokken school zelf moet dragen. De toelage bedraagt maximum 125 euro per project met een maximum van 250 euro per school. Bij deelname aan het project van minimum drie klassen van één school, maakt de school aanspraak op de eenmalige maximum toelage van 250 euro per schooljaar.

Als kosten komen o.a. in aanmerking:

  • documentatie- en lesmateriaal
  • huur van hulpmiddelen
  • verplaatsing van leerlingen
  • bijscholing van leerkrachten

Documenten