Subsidieaanvraag gemeenschapsvormende culturele projecten

Let op! Een samenwerkingssubsidie moet minstens door 2 verschillende verenigingen aangevraagd worden. 

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Organisatie/Vereniging 1

Adresgegevens 1

Organisatie/Vereniging 2

Adresgegevens 2

Nog meer partners?

Gegevens projectverantwoordelijke (voor de activiteit)

Adresgegevens 3

Financiële gegevens

Gegevens activiteit

Datum en tijdstip waarop het project/de activiteit zal plaatsvinden *
Waar organiseert u het project/de activiteit?
Waarom is het project gemeenschapsvormend? (Minstens 2 aanvinken) *

Organisatie

Deelnemers/publiek

Richt deze activiteit zich naar een divers publiek? *

Promotie

Begroting en gevraagde ondersteuning

Krijgt de vereniging subsidies, toelagen of financiële ondersteuning voor de algemene werking? *
Heb je elders een subsidieaanvraag ingediend voor dit project? *

Algemene bepalingen

Reglement en meer informatie zijn te verkrijgen bij team Cultuur, Bibliotheek, Cultuurplein 2, 2220 Heist-op-den-Berg, cultuur@heist-op-den-berg.be of 015 22 86 94 of op www.heist-op-den-berg.be.

 

Met het inzenden van dit formulier verbindt de aanvrager zich ertoe het reglement na te leven en verklaart hij/zij de bovenvermelde gegevens als correct. Lever het dossier tijdig in. De juiste data vindt u in het reglement.