Subsidiereglementen

Subsidiereglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur.

Leefomgeving

Toelage inzameling en verwerking van afvalstoffen (diftar)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Gebruik (huur en/of aankoop) van herbruikbare luiers

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Installatie van een hemelwaterinstallatie of een infiltratievoorziening

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Dienstverlening

LOI: aanpassing van leefgelden voor bewoners + extra uitbetaling voor menstruatieproducten

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 april 2024
 • bekendgemaakt op 17 april 2024

Vrijetijdskaart (origineel)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 november 2019
 • bekendgemaakt op 20 november 2019

Vrijetijdskaart (addendum)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 november 2021
 • bekendgemaakt op 12 november 2021

Vrijetijdskaart

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022
 • inwerkingtreding: 1 januari 2023

Automatische toekenning vrijetijdskaart aan min 18-jarigen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 14 september 2023

Aangepast reglement vrijetijdskaart en subsidiereglement vrijetijdskaart voor woonzorgcentra en lokale dienstencentra

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Subsidies aan instellingen voor ondersteuning kinderen met leerachterstand en uit kansarme milieus

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020
 • bekendgemaakt op 14-11-2020

Heistse Noord-Zuidorganisaties

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Inleefstages of vrijwilligerswerk (in project in een ontwikkelingsland in het Zuiden) / Educatieve schoolprojecten over Nood-Zuidthema / Sensibiliserende en/of educatieve activiteiten over mondiaal thema in de ruime zin van Heistse verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Projecten vierdepijlerorganisaties

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Vrije tijd en samenleving

Goedkeuring subsidiereglement aankoop vast AED-toestel door Heistse erkende verenigingen, scholen en parochiezalen - reglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Aanpassing voor sportverenigingen binnen subsidiereglement 'Infrastructuurfonds erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen'

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 februari 2024
 • bekendgemaakt op 21 februari 2024

Subsidiereglementen 'Vorming' en 'Aanpassing infrastructuur' voor erkende Heistse jeugdverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Aanpassing subsidiereglement 'Culturele jeugdafdelingen'

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Overgangsmaatregel subsidie erkende jeugdverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Subsidiereglement erkende Heistse jeugdverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Aanpassing 'Erkenningsreglement voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen'

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Subsidiereglement voor kleine aanpassingen infrastructuur socio-culturele verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Subsidiereglement culturele jeugdafdelingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Subsidiereglement sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Organisatie van wedstrijden en acties met beloningen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 maart 2023
 • bekendgemaakt op 15 maart 2023

Infrastructuurfonds erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Erkenning jeugd-, sport- en socio -culturele verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Erkenning Heistse secundaire scholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 april 2013
 • bekendgemaakt op 17 april 2013

Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 april 2022
 • bekendgemaakt op 29 april 2022

Naschools sportaanbod voor Heistse secundaire scholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Plaatselijk jeugdwerk 2021-2025

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 11 januari 2021

Sportieve en culturele jeugdafdelingen 2021-2025

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 11 januari 2021

Renteloze leningen voor erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020
 • bekendgemaakt op 14 november 2020

Renteloze lening erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Basissubsidie voor erkende Heistse verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Basissubsidie voor erkende Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 oktober 2020
 • bekendgemaakt op 15 oktober 2020

Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Sportieve en culturele jeugdafdelingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Gemeenschapsvormende culturele projecten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Reglement prijssubsidies 2024-2025 - autonoom gemeentebedrijf

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 14 december 2023

Aanpassing prijssubsidiefactor vanaf 15 september 2023

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 13 september 2023

Prijssubsidies

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Jubilerende verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013
 • bekendgemaakt op 18 december 2013