Subsidiereglementen

Subsidiereglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur.

Leefomgeving

Toelage inzameling en verwerking van afvalstoffen (diftar)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Gebruik (huur en/of aankoop) van herbruikbare luiers

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Installatie van een hemelwaterinstallatie of een infiltratievoorziening

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Dienstverlening

Vrijetijdskaart (origineel)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 november 2019
 • bekendgemaakt op 20 november 2019

Vrijetijdskaart (addendum)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 november 2021
 • bekendgemaakt op 12 november 2021

Vrijetijdskaart

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022
 • inwerkingtreding: 1 januari 2023

Automatische toekenning vrijetijdskaart aan min 18-jarigen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 14 september 2023

Subsidies aan instellingen voor ondersteuning kinderen met leerachterstand en uit kansarme milieus

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020
 • bekendgemaakt op 14-11-2020

Heistse Noord-Zuidorganisaties

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Inleefstages of vrijwilligerswerk (in project in een ontwikkelingsland in het Zuiden) / Educatieve schoolprojecten over Nood-Zuidthema / Sensibiliserende en/of educatieve activiteiten over mondiaal thema in de ruime zin van Heistse verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Projecten vierdepijlerorganisaties

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Vrije tijd en samenleving

Subsidiereglement culturele jeugdafdelingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Subsidiereglement sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Organisatie van wedstrijden en acties met beloningen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 maart 2023
 • bekendgemaakt op 15 maart 2023

Infrastructuurfonds erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Erkenning jeugd-, sport- en socio -culturele verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Erkenning Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2021
 • bekendgemaakt op 15 december 2021

Erkenning Heistse G-sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2021
 • bekendgemaakt op 15 december 2021

Erkenning Heistse secundaire scholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 april 2013
 • bekendgemaakt op 17 april 2013

Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 april 2022
 • bekendgemaakt op 29 april 2022

Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2021
 • bekendgemaakt op 15 december 2021

Werkingssubsidie erkende Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 september 2021
 • bekendgemaakt op 20 september 2021

Naschools sportaanbod voor Heistse secundaire scholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Onderlinge samenwerking Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2021
 • bekendgemaakt op 24 maart 2021

Plaatselijk jeugdwerk 2021-2025

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 11 januari 2021

Sportieve en culturele jeugdafdelingen 2021-2025

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 11 januari 2021

Renteloze leningen voor erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020
 • bekendgemaakt op 14 november 2020

Renteloze lening erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Tijdelijke en afbouwende ondersteuning voor Heistse watersportverenigingen in de overstap naar het nieuwe zwembad

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020
 • bekendgemaakt op 12 november 2020

Basissubsidie voor erkende Heistse verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Basissubsidie voor erkende Heistse sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 oktober 2020
 • bekendgemaakt op 15 oktober 2020

Werkingssubsidie aan Heiste G-sportverenigingen of G-sportafdelingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Sportieve en culturele jeugdafdelingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Impulssubsidie: verhoging sportkwalificatie jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Vorming voor erkende sportverenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Gemeenschapsvormende culturele projecten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Aanpassing prijssubsidiefactor vanaf 15 september 2023

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 13 september 2023

Prijssubsidies

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Jubilerende verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013
 • bekendgemaakt op 18 december 2013