subsidies jeugd

Heist-op-den-Berg ondersteunt haar erkende jeugdverenigingen en -afdelingen via allerhande subsidies. Om in aanmerking te komen voor die subsidies, moeten de verenigingen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die verwerkt zitten in de reglementen.

Hieronder kan je de nieuwe subsidiereglementen en aanvraagformulieren terugvinden. Deze zijn van kracht vanaf 1 januari.

Erkenning Heistse jeugdverenigingen en jeugdafdelingen

Jeugdverenigingen en socio-culturele jeugdafdelingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een jeugdvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. Opgelet! Vanaf januari 2024 zijn jeugdverenigingen en jeugdafdelingen verplicht om deze erkenning jaarlijks aan te vragen.

Projectsubsidie

  • Met het reglement projectsubsidie wil het lokale bestuur de erkende verenigingen stimuleren om hun werking te versterken rond bepaalde thema’s. Jaarlijks worden er 3 thema’s geselecteerd. Hierbij wordt er gestreefd naar gemeenschappelijke uitdagingen over de beleidsdomeinen heen. De projectsubsidies wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget in het gemeentelijk meerjarenplan na de uitbetaling van de forfaitaire subsidies. 
  • Indienen aanvraag projectsubsidie: uiterlijk 1 oktober

Subsidiereglement

Formulieren culturele jeugdafdelingen

Subsidies ter ondersteuning van vorming van jeugdbegeleiders

  • Met dit reglement worden verenigingen en individuele Heistse jongeren ondersteund in het volgen en organiseren van vormingen door en voor jeugdbegeleiders.
  • Voor het volgen van een vorming, volstaat het om een volledig ingevuld attest van deelname in te dienen bij team Sport en Jeugd.
  • Indienen van aanvraag voor het organiseren van een vorming: uiterlijk 1 oktober 

Subsidies kleine aanpassingen infrastructuur

  • Met dit subsidiereglement worden verenigingen ondersteund bij de investering in kleine aanpassingen infrastructuur.  
  • Indienen van de aanvraag: uiterlijk 1 oktober 

Subsidie infrastructuurfonds

Renteloze lening

Heb je vragen over subsidies of renteloos lenen? Spring gerust eens binnen, bel ons of stuur een mailtje.

Subsidiereglement jubilerende verenigingen

  • Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan jubilerende verenigingen via een financiële toelage in een jubileumjaar 
  • Aanvraag (samen met de bewijsstukken waaronder de recentste ledenlijst) per e-mail indien via: secretariaat@heist-op-den-berg.be uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het jubileum.