Subsidies jeugd

Een jeugdvereniging of jeugdafdeling kan niet enkel draaien op alleen maar de goodwill van het bestuur, de leiding, ... Er is ook geld nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom worden er onder andere fuiven en eetdagen georganiseerd, wafels of andere dingen verkocht ten voordele van de jeugdclub.

Daarnaast kan een vereniging een beroep doen op subsidies: geld dat je ontvangt voor het organiseren van allerhande activiteiten zoals vormingen, sportieve, culturele en creatieve activiteiten en voorbereidingsverblijven.

Wil je het volledige subsidiereglement graag lezen? Dit is verschillend voor:

Hieronder kan je de aanvraag- en verslagformulieren downloaden. Dien ze tijdig in bij team Sport en Jeugd.

Jeugdverenigingen

Jeugdafdelingen

Subsidie Infrastructuurfonds

  • Met dit reglement worden verenigingen ondersteund bij de investering in grote infrastructuurwerken.
  • Indienen aanvraag Infrastructuurfonds: uiterlijk 30 juni

Renteloze lening

    • Het lokale bestuur biedt de mogelijkheid van een renteloze infrastructuurlening aan erkende verenigingen met nieuwbouw- of renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.
    • Indienen aanvraag renteloze lening: uiterlijk 30 juni

Heb je vragen over subsidies of renteloos lenen? Spring gerust eens binnen, bel ons of stuur een mailtje.