Subsidies jeugd

Een jeugdvereniging of jeugdafdeling kan niet enkel draaien op alleen maar de goodwill van het bestuur, de leiding, ... Er is ook geld nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom worden er onder andere fuiven en eetdagen georganiseerd, wafels of andere dingen verkocht ten voordele van de jeugdclub.
Daarnaast kan je een beroep doen op subsidies: geld dat je ontvangt voor het organiseren van allerhande activiteiten zoals vormingen, sportieve, culturele en creatieve activiteiten en voorbereidingsverblijven.

Wil je het volledige subsidiereglement graag lezen? Dit is verschillend voor:

Je kan op deze pagina ook de nodige aanvraag- en verslagformulieren downloaden. Dien de ingevulde formulieren tijdig in bij team Sport en Jeugd!

Heb je vragen over subsidies? Spring gerust eens binnen, bel ons of stuur een mailtje.

JEUGDVERENIGINGEN

JEUGDAFDELINGEN

Contactinformatie