Subsidies jeugd

Een jeugdvereniging of jeugdafdeling kan niet enkel draaien op alleen maar de goodwill van het bestuur, de leiding, ... Er is ook geld nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom worden er onder andere fuiven en eetdagen georganiseerd, wafels of andere dingen verkocht ten voordele van de jeugdclub.

Daarnaast kan een vereniging een beroep doen op subsidies: geld dat je ontvangt voor het organiseren van allerhande activiteiten zoals vormingen, sportieve, culturele en creatieve activiteiten en voorbereidingsverblijven.

Wil je het volledige subsidiereglement graag lezen? Dit is verschillend voor:

Hieronder kan je de aanvraag- en verslagformulieren downloaden. Dien ze tijdig in bij team Sport en Jeugd.

Jeugdverenigingen

Sportverenigingen

Renteloze leningen

Het lokale bestuur staat ook renteloze leningen toe aan erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven met nieuwbouw- of renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.

Breng team Sport en Jeugd tijdig op de hoogte van je plannen. Laat voor 1 mei weten of je volgend jaar graag gebruik maakt van deze ondersteuning.

Heb je vragen over subsidies of renteloos lenen? Spring gerust eens binnen, bel ons of stuur een mailtje.