Premie hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening

Hemelwaterinstallatie

Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie, d.i. het geheel van een regenwaterput met bijhorende leidingen, pompsysteem, filter, enz., met als doel het opgevangen hemelwater te herbruiken. De gemeentelijke premie bedraagt € 0,05 per liter met een maximum van € 300 en kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke premie voor een infiltratievoorziening.

Het formulier voor het aanvragen van een premie voor een hemelwaterinstallatie vind je hier terug of kan je verkrijgen bij de gemeentelijke milieudienst.

Aanvraagvoorwaarden premie

 • De premie geldt enkel voor een bestaand gebouw vergund vóór 7/9/1999, waarbij de hemelwaterinstallatie na 31/12/2013 gebouwd is. Onder ‘hemelwaterinstallatie’ wordt verstaan het geheel van een hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater. Onder ‘bestaand gebouw’ wordt verstaan een vergunde woning of een vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar activiteiten.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten horizontale dakoppervlakte van de woning:
  • max. 100 m ² -> min. 5000 liter
  • max. 120 m ² -> min. 6000 liter
  • max. 140 m ² -> min. 7000 liter
  • max. 160 m ² -> min. 8000 liter
  • max. 180 m ² -> min. 9000 liter
  • max. 200 m ² -> min. 10000 liter
  • max. 300 m ² -> min. 15000 liter
 • Er moet tenminste één wc of wasmachine aangesloten zijn op de hemelwaterput.
 • Er mag geen directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de hemelwaterput.
 • De aansluiting van de overloop van de hemelwaterput op een gemengd rioolstelsel of DWA-riolering is verboden.


Infiltratievoorziening

Er kan een gemeentelijke premie van 300 euro toegekend worden voor de aanleg van een infiltratievoorziening.

Het formulier voor het aanvragen van een premie voor een infiltratievoorziening vind je hier terug of kan je verkrijgen bij de gemeentelijke milieudienst.

Aanvraagvoorwaarden premie

 • De premie geldt enkel voor een bestaand gebouw vergund vóór 7/9/1999, waarbij de infiltratievoorziening na 31/12/2013 werd aangelegd.
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 25 liter per begonnen m² aangesloten verharde dakoppervlakte bedragen. 
 • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde dakoppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening moet minimaal 50 m² dakoppervlak zijn aangesloten.
 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur