Subsidies socioculturele verenigingen

Subsidie gemeenschapsvormende projecten

Om het verenigingsleven te stimuleren, reikt het gemeentebestuur een subsidie uit voor gemeenschapsvormende culturele projecten.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies dienen de initiatieven aan volgende criteria te voldoen:

  • Het moet om een cultureel gemeenschapsvormend project gaan
  • Met gemeenschapsvormende projecten worden unieke culturele projecten bedoeld die het delen van ervaringen in een publieke ruimte stimuleren en zo mee vorm geven aan het samenleven in een diversiteit van gemeenschappen en generaties
  • Een project is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte
  • De aanvraag moet ingediend worden door twee of meerdere socioculturele verenigingen
  • De projecten mogen niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie
  • De projecten moeten toegankelijk zijn voor iedereen
  • De projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg

De verdere voorwaarden kan je nalezen in het subsidiereglement.

Erkenning van Heistse socioculturele verenigingen

Socioculturele verenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om deze subsidies aan te kunnen vragen, moet een socioculturele vereniging erkend zijn door het schepencollege.

  • De aanvraag voor deze erkenning moet jaarlijks opnieuw gebeuren voor 31 januari
  • De erkenningsvoorwaarden kan je in het reglement lezen

Wens je deze erkenning door het Lokaal Bestuur aan te vragen? Neem dan contact op met team Cultuur, zij bezorgen je de nodige documenten.

Basissubsidie

Deze subsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elke door het College van Burgemeester en Schepenen erkende Heistse socioculturele vereniging. De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse socioculturele vereniging waaraan het schepencollege erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de aanvraag tot erkenning van de vereniging (zie hierboven).

Subsidie infrastructuurfonds

Met dit reglement worden verenigingen ondersteund bij de investering in grote infrastructuurwerken

Renteloze lening

Het lokale bestuur biedt de mogelijkheid van een renteloze infrastructuurlening aan erkende verenigingen met nieuwbouw- of renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.

Jubilerende verenigingen

Het lokale bestuur biedt financiële ondersteuning aan Heistse verenigingen die een jubileum vieren vanaf het 50-jarige bestaan en dan voor elke opgaande periode van 25 jaar.

In het subsidiereglement staan de voorwaarden om financiële steun te kunnen genieten. Mail je aanvraag (samen met de bewijsstukken, waaronder de recentste ledenlijst) naar secretariaat@heist-op-den-berg.be uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het jubileum.