Subsidies socio-culturele verenigingen

Subsidie gemeenschapsvormende projecten

Om het verenigingsleven te stimuleren, reikt het gemeentebestuur een subsidie uit voor gemeenschapsvormende culturele projecten.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies dienen de initiatieven aan volgende criteria te voldoen:

 • Het moet om een cultureel gemeenschapsvormend project gaan
 • Met gemeenschapsvormende projecten worden unieke culturele projecten bedoeld die het delen van ervaringen in een publieke ruimte stimuleren en zo mee vorm geven aan het samenleven in een diversiteit van gemeenschappen en generaties
 • Een project is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte
 • De aanvraag moet ingediend worden door twee of meerdere socio-culturele verenigingen
 • De projecten mogen niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie
 • De projecten moeten toegankelijk zijn voor iedereen
 • De projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg

De verdere voorwaarden kan je nalezen in het subsidiereglement.

Erkenning van Heistse socio-culturele verenigingen

Socioculturele verenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om deze subsidies aan te kunnen vragen, moet een socio-culturele vereniging erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 • De aanvraag voor deze erkenning moet jaarlijks opnieuw gebeuren voor 31 januari via dit formulier
 • De erkenningsvoorwaarden kan je in het reglement lezen

Basissubsidie

Deze subsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elke door het College van Burgemeester en Schepenen erkende Heistse socio-culturele vereniging. De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse socio-culturele vereniging waaraan het College van Burgemeester en Schepen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de aanvraag tot erkenning van de vereniging (zie hierboven).

 • De erkenningsvoorwaarden vind je in het reglement
 • Het aanvraagformulier basissubsidie
 • De aanvraag voor een basissubsidie is mee opgenomen in de aanvraag tot erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen 

Subsidie Infrastructuurfonds

Met dit reglement worden verenigingen ondersteund bij de investering in grote infrastructuurwerken.

 • Indienen aanvraag Infrastructuurfonds: uiterlijk 30 juni

Renteloze lening

Het lokale bestuur biedt de mogelijkheid van een renteloze infrastructuurlening aan erkende verenigingen met nieuwbouw- of renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.

 • Indienen aanvraag renteloze lening: uiterlijk 30 juni