Tegemoetkomingen (ouderen, ziekte, handicap)

Personen die omwille van een handicap, ziekte of ouderdom een verminderde zelfredzaamheid hebben, kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van een tegemoetkoming.

Heb je graag hulp bij deze aanvraag? Dan kan je terecht bij een medewerker van Sociale Voordelen.
Hier krijg je de nodige ondersteuning en advies.
Neem gerust contact op om een afspraak in te plannen.


Tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid

Voor personen van 18 tot 65 jaar

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming: uitkering die gebaseerd is op een beperking van het verdienvermogen van de persoon.
  • Integratietegemoetkoming: uitkering die gebaseerd is op de bijkomende kosten die een persoon met een handicap kan hebben omwille van zijn verminderde zelfredzaamheid.

Tegemoetkoming Vlaamse Sociale Bescherming

Voor personen vanaf 65 jaar

  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: uitkering die gebaseerd is op het welzijn van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.