Infosessie verkiezingen: de thema's

Tijdens het verkiezingsdebat vuren we gedurende anderhalf uur vragen af op de afgevaardigden van alle partijen die deelnemen aan de lokale verkiezingen in oktober. Omdat we zeker iedereen aan het woord willen laten bij elke vraag, beperken we ons voor het debat tot 3 thema's. En per thema gaan we op zoek naar de 3 meest prangende vragen waar jongeren mee zitten.

Bepalen van de thema's

De 3 thema's die we zullen behandelen tijdens het debat, bepalen de jongeren helemaal zelf. Via de school ontdekken ze de verschillende verkiezingsthema's en kunnen ze tot en met 30 november stemmen op de thema's die zij graag aan bod laten komen.

Benieuwd naar de lokale impact van elk thema? Hierbij vind je per thema wat inspiratie: 

Klimaat en Milieu

Lokaal kan het bestuur zich inzetten voor het planten van meer bomen in parken en openbare ruimtes, het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen op scholen en het organiseren van buurtopruimingen om afval te verminderen.

Mobiliteit

Lokaal beleid kan inzetten op initiatieven die rechtstreeks impact hebben op de lokale wegen. Zo kunnen ze de fietspaden verbeteren, meer fietsstraten inrichten of snelheidsbeperkingen opleggen . Zo kan jij je op een veilige en vlotte manier naar school verplaatsen.

Veiligheid

Lokale bestuurders kunnen zorgen voor extra straatverlichting, buurtwachten en veiligheidscamera's in openbare ruimtes. Dit helpt ervoor te zorgen dat jouw buurt 's avonds veilig is wanneer je met vrienden buiten wilt vertoeven.

Sport

Het lokale bestuur kan investeren in sportvelden, skateparken en betaalbare sportactiviteiten voor jongeren. Zo kan jij na schooltijd met vrienden sporten en deelnemen aan sportevenementen in je buurt.

Jeugd

Lokale bestuurders kunnen verenigingen ondersteunen om jongeren te helpen vaardigheden te ontwikkelen. Ook kan er extra geïnvesteerd worden in voorzieningen zoals jeugdclubs of -centra. Op die manier krijg je buiten schooltijd extra kansen om nieuwe dingen te leren of nieuwe mensen te ontmoeten.

Cultuur

Beleid gericht op cultuur kan de financiering van lokale kunstenaars en culturele evenementen omvatten, zoals het jongerenaanbod in het cultuurcentrum, lokale festivals of kunsttentoonstellingen. Dit betekent dat je de lokale cultuur kan opsnuiven zonder ver te reizen. Of dat je meer kansen kan krijgen als jonge kunstenaar.

Welzijn & Gezondheid

Lokaal welzijnsbeleid kan actief inzetten op de armoedebestrijding, waardoor minder kinderen en jongeren uit de boot dreigen te vallen. Ook kan men via informatie en sensibilisering de mentale en fysieke gezondheid voor jongeren bevorderen. Hierdoor kun je actief blijven en tegelijk goed voor jezelf zorgen.

Migratie

Lokale politieke bestuurders kunnen ervoor kiezen om al dan niet steun te bieden aan integratieprogramma's voor nieuwkomers, zodat iedereen zich welkom en betrokken voelt in de gemeenschap, en zo begrip en inclusie in de brede maatschappij te bevorderen.

Onderwijs

Het lokale bestuur kan zich richten op het ondersteunen van scholen in je buurt, zowel voor wat betreft het klassieke onderwijs (kleuter, lager, secundair en volwassenen) als het kunstonderwijs (academies). Zo kan jij rekenen op een mooi aanbod aan goede opleidingen je buurt en kan je je optimaal voorbereiden op jouw toekomst.

Werk & Economie

Het lokale beleid kan bedrijven aanmoedigen om in jouw gemeente te investeren, zodat er meer banen worden gecreëerd en zowel de lokale economie als technologische innovatie worden gestimuleerd. Hierdoor heb jij meer kansen om later een goede baan te vinden in je buurt.

De drie thema's die de jongeren gekozen hebben na de stemronde zijn Welzijn & Gezondheid, Veiligheid en Werk & Economie. Met deze drie thema's gaan de jongeren aan de slag om de 3 vragen per thema te bepalen die ze willen voorleggen tijdens het debat.