Thuiszorgtoelage

Wat?

De thuiszorgondersteuning bedraagt 100 euro per kalenderjaar en wordt één keer uitbetaald op de zichtrekening van de zorgbehoevende persoon.

Voor wie?

  • je bent gedomicilieerd en verblijft ook effectief in Heist-op-den-Berg
  • je hebt recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en kan hiervan een attest voorleggen
  • je woont thuis en niet in een woonzorgcentrum of residentiële opvang

Procedure

  • je vult het aanvraagformulier correct en volledig in 
  • je moet elk jaar opnieuw een aanvraag indienen.

Documenten