Tijgermuggen

Misschien heb je al eens van de Aziatische tijgermug gehoord? Op steeds meer plaatsen in Vlaanderen kan je deze mug treffen. De naam doet je misschien denken aan een grote mug, maar vergis je niet, het gaat over een kleine zwart-wit gestreepte steekmug.

De tijgermug kent haar oorsprong in het buitenland, maar is aan haar opmars bezig in België. De afgelopen jaren is ze reeds meermaals gemeld, onder meer ook op plekken in de provincie Antwerpen. Dat betekent dat ze zich effectief in ons land heeft gevestigd. Ook in buurlanden Frankrijk en Duitsland blijkt de tijgermug reeds gevestigd. 

Aangezien de tijgermug een exotische soort is, is het van belang om haar te bestrijden. Dit laatste lijkt niet evident, want ondanks actieve bestrijding blijft de tijgermug in de genoemde buurlanden een gevestigde soort.

Hoe kan je de tijgermug herkennen?

De tijgermug is een kleine zwart-wit gestreepte steekmug die ongeveer 4 tot 5 millimeter groot is. Daarmee is ze in omvang veel kleiner dan bijvoorbeeld de grote geringde steekmug die meer gekend is in ons land. Je herkent de tijgermug specifiek aan de witte strepen op de poten. Het uiteinde van de achterpoten is wit en de mug heeft een witte streep op het achterhoofd en de rug. Het lichaam van de tijgermug is zwart. 

Zijn tijgermuggen gevaarlijk? 

Op zich is de tijgermug niet gevaarlijk, maar ze kan wel voor heel veel overlast zorgen. Als er veel tijgermuggen voorkomen in de buurt kun je soms zelfs niet meer buiten zitten. Deze muggen steken namelijk overdag en zijn erg agressief. Ook kan deze mug ziektes overbrengen zoals dengue, zika en chikungunya. Gelukkig is de kans dat de tijgermug in België mensen ziek maakt op dit moment nog heel klein. Voor ziekteoverdracht dient er in ons land minstens een persoon besmet te zijn met een van deze virussen. Zolang dit niet het geval is, zijn ze voorlopig ongevaarlijk. Er is dus nog geen reden tot ongerustheid. Maar, het is wel extra belangrijk om de aantallen tijgermuggen zo laag mogelijk te houden. En daar kan ook jij je steentje toe bijdragen.

Wat als je een tijgermug hebt gezien? 

De grootste kans om een tijgermug te spotten is tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus. Maar in principe zijn ze actief tussen mei en oktober, tussen het voorjaar en het najaar.

Heb je een tijgermug gezien, dan kan je dit melden op de website www.muggensurveillance.be. Hierna volgt eventueel onderzoek en bestrijding. Wanneer een tijgermug gesignaleerd is in onze gemeente zal het lokaal bestuur in samenwerking met Sciensano en het Agentschap Zorg en Gezondheid maatregelen treffen ter sensibilisering en bestrijding. 

Wat kan je zelf doen om de verspreiding van de tijgermug tegen te gaan? 

Tip 1: Geef tijgermuggen geen lift

De tijgermug jaagt overdag, van ‘s middags tot ’s avonds. In tegenstelling tot onze steekmuggen die vooral in de schemering en ’s nachts actief zijn en liever wachten tot je stilzit om je te bijten, gaat de tijgermug je achterna. Ze achtervolgt je tot in de wagen en lift zo dikwijls mee tot in onze streken. Keer je na je vakantie uit Italië, Frankrijk, Spanje of Zuid-Duitsland met de wagen terug naar huis, let er dan op dat je de tijgermug geen lift geeft. Check je wagen ook na een stop op een snelwegparking. Op die manier kan je verhinderen dat de tijgermug meelift tot in ons land. Wanneer dit gebeurt en de muggen zich voortplanten, kan de populatie verder aangroeien. Dat is uiteraard niet wenselijk. 

Tip 2: Verhinder de kweek van tijgermuggen

Elke steekmug, en dus ook de tijgermug, heeft water nodig om zich voort te planten. Geen grote moerassen, beken of vijvers maar wel een plasje water op een afdekzeil, in een goot of op een plat dak. Ook rioolputjes en regentonnen zijn favoriete broedplaatsen. Zelfs al drogen die soms uit, hun eitjes kunnen gemakkelijk een droogteperiode overleven. Onderneem daarom preventief volgende stappen:

  • Verwijder of vermijd plasvorming.
  • Laat emmers en kruiwagens met water niet langer dan een week staan.
  • Dek watertonnen af met muggengaas zodat er geen mug in of uit kan.
  • Reinig je dakgoot regelmatig en vermijd plasvorming op platte daken door er bijvoorbeeld grind of zand te leggen.
  •   Zorg ervoor dat er geen water blijft staan op het dekzeil van je zwembad
  • ... 

Tip 3: Investeer niet in gif maar in biodiversiteit

Steekmuggen, waaronder de tijgermug, staan op het menu van vleermuizen, vissen, vogels, amfibieën, kevers, libellen… Die dieren zorgen voor een natuurlijke bestrijding van de tijgermug op een ecologisch verantwoorde manier. Zorg dus voor rust- en nestplaatsen voor insecteneters in je tuin. Dat kan je doen door het installeren van een vogelnestkastje, een vleermuizenkast, plaats voor andere insecten en spinnen te creëren of een bio-diverse tuinvijver - alle bee(s)tjes helpen.

Ga niet zelf aan de slag met bestrijdingsmiddelen; laat dit aan professionals over.

Rood koper helpt ook tegen de tijgermug. Leg bijvoorbeeld een koperdraad of enkele eurocenten in de dakgoot, in het afvoerputje of een andere plaats met stilstaand water. Rood koper vertraagt en belet de goede ontwikkeling van de muggenlarve.

Meer info?

www.muggensurveillance.be 

Documenten