Tuindijk

Vermoedelijk start Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg in het najaar van 2023 met de weg- en rioleringswerken in Tuindijk. Bouwheer Pidpa zal het hemelwater scheiden van het afvalwater. Hiervoor zijn afkoppelingswerken op privé-terrein noodzakelijk. Nadien wordt het wegdek opnieuw aangelegd en geasfalteerd

Hierbij vinden jullie de presentatie die gegeven werd tijdens de bewonersvergadering op 13 maart 2023. 

Downloads