Tuindijk

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg startte in het najaar van 2023 met de voorbereidende werken voor de weg- en rioleringswerken in Tuindijk. De voorbereidende nutswerken zijn ondertussen afgerond. De weg- en rioleringswerken zullen ten vroegste aanvangen in het najaar van 2024. 

Bouwheer Pidpa zal het hemelwater scheiden van het afvalwater. Hiervoor zijn afkoppelingswerken op priv├ęterrein noodzakelijk. Nadien wordt het wegdek opnieuw aangelegd en geasfalteerd

Hierbij vinden jullie de presentatie die gegeven werd tijdens de bewonersvergadering op 13 maart 2023. 

Documenten