Uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

  1. Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  2. Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
  3. Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voor meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel kan je terecht op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Procedure

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister aan bij Burgerzaken. Dit kan:

 Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Na de aanvraag

Ofwel krijg je het uittreksel meteen mee bij de aanvraag ofwel wordt het opgestuurd met de post bij online aanvraag of indien er nog bijkomend onderzoek moet gebeuren (onder andere voor werken met minderjarigen moet nog advies opgevraagd worden bij de politie. Dit kan 2 weken duren).

Meebrengen

Je identiteitskaart

Doe je de aanvraag voor een andere persoon? Dan heb je ook een volmacht en en een kopie van de identiteitskaart van een andere persoon nodig.

Bedrag

Het uittreksel uit het strafregister is gratis.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Regelgeving

Online aanvragen

Contactinformatie