Vast bureau

Het vast bureau van het OCMW neemt beslissingen over zaken van dagelijks bestuur zoals onder andere personeelszaken, het beheer van het patrimonium en vormingsvoorstellen. Daarnaast kan het vast bureau dringende beslissingen nemen die niet kunnen worden uitgesteld tot een volgende OCMW-raad. Het vast bureau heeft ook als taak om adviezen te leveren aan die OCMW-raad.

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van de OCMW-raad en bestaat uit een voorzitter en dezelfde leden die ook deel uitmaken van het schepencollege.

Het vast bureau vergadert elke dinsdagmiddag om 13.30 uur. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Jan Moons N-VA

Contact
Slagvelden 28 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 32 30 57
jan.moons@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: maandag van 17 tot 18.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 17

Functies

Burgemeester

Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, dienstverlening, informatie en communicatie, ruimtelijke visie, bovenlokale mobiliteit.

David Geerts PRO Heist

Contact
Peremansheidestraat 61 B , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 29 92 06
david.geerts@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0475 29 92 06

Functies

Eerste Schepen

Openbare werken, externe werken, personeel, wonen, water, jeugd.

Sarah Wouters Groen

Contact
Veldenstraat 18 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 70 73 88
sarah.wouters@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0475 70 73 88

Functies

Tweede Schepen

Ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige visie, thuiszorg, woonzorgcentrum Berkenhof, klimaat, milieu en duurzaamheid.

Katleen Vantyghem N-VA

Contact
Grasheideweg 28 G , 2223 Schriek
Tel.
0497 88 41 87
katleen.vantyghem@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0497 88 41 87

Functies

Derde Schepen

Toerisme, evemenenten, lokale mobiliteit, dierenwelzijn, participatie, leefbare dorpskernen.

Eric Verbist CD&V

Contact
Werftsesteenweg 27 D , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
015 24 90 92
eric.verbist@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 015 24 90 92

Functies

Vierde Schepen

Burgerzaken, vorming, (kunst)onderwijs, cursuscentrum, senioren, Europese zaken, juridische zaken.

Carl Verelst CD&V

Contact
Louis Van Bauwelstraat 24 , 2222 Wiekevorst
Tel.
0486 64 29 80
carl.verelst@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0486 64 29 80 of via mail

Functies

Vijfde Schepen

Cultuur, financiĆ«n, patrimonium, landbouw, vrijwilligers en verenigingen, plattelandsbeleid, ICT.

Eva Van den Brande Open VLD

Contact
Drie Maagdekensstraat 10 A , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0476 22 77 35
eva.vandenbrande@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0476 22 77 35

Functies

Zesde Schepen

Economie, sport, citymarketing, markten, werk.

Dirk Van Noten CD&V

Contact
Pijpelbossen 6 , 2221 Booischot
Tel.
0477 80 76 22
dirk.vannoten@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op het nummer 0477 80 76 22

Functies

Zevende Schepen

Welzijn en gezondheid, armoedebestrijding, kinderopvang, speelplein, Huis van het Kind, diversiteit, gelijke kansen, Heist in de wereld.