Vast bureau

Het vast bureau van het OCMW neemt beslissingen over zaken van dagelijks bestuur zoals onder andere personeelszaken, het beheer van het patrimonium en vormingsvoorstellen. Daarnaast kan het vast bureau dringende beslissingen nemen die niet kunnen worden uitgesteld tot een volgende OCMW-raad. Het vast bureau heeft ook als taak om adviezen te leveren aan die OCMW-raad.

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van de OCMW-raad en bestaat uit een voorzitter en dezelfde leden die ook deel uitmaken van het schepencollege.

Het vast bureau vergadert elke dinsdagmiddag om 13.30 uur. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling