Vast bureau

Het vast bureau van het OCMW neemt beslissingen over zaken van dagelijks bestuur zoals onder andere personeelszaken, het beheer van het patrimonium en vormingsvoorstellen. Daarnaast kan het vast bureau dringende beslissingen nemen die niet kunnen worden uitgesteld tot een volgende OCMW-raad. Het vast bureau heeft ook als taak om adviezen te leveren aan die OCMW-raad.

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van de OCMW-Raad en telt, met inbegrip van de voorzitter, vier leden.

De werking van het vast bureau is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

De vegaderingen van het vast bureau vinden elke tweede donderdag van de maand plaats om 14 uur. De vergaderingen zijn niet openbaar.