Vaste adviescommissie van Lesgevers, Gebruikers en Deskundigen Cursuscentrum

Voorzitter

Eddy Gorris
015 24 49 49, eddy.gorris@heist-op-den-berg.be

Wat doet deze adviesraad?

De vaste adviescommissie van lesgevers, gebruikers en deskundigen voor het Cursuscentrum ressorteert onder het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Heist-op-den-Berg en staat het AGB bij in het beheer van het Cursuscentrum.

Deze adviescommissie geldt als beheersorgaan voor het Cursuscentrum en beantwoordt in zijn samenstelling aan de bepalingen van het Cultuurpact zoals opgelegd in het decreet op lokaal cultuurbeleid.

Samenstelling

De adviescommissie bestaat voor de helft uit afgevaardigden van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging, en voor de helft uit vertegenwoordigers van lesgevers, gebruikers en deskundigen.

De adviescommissie heeft adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het Cursuscentrum (zoals bij infrastructuurwerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het gebruikersreglement, verhuurbeleid, concessiecontracten, huurovereenkomsten …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het centrum.

 De adviescommissie is bevoegd:

 • voor het opstellen van de programmering van het eigen aanbod van het Cursuscentrum
 • voor de eventuele verhuur of het gebruik door derden van de infrastructuur van het Cursuscentrum aan inrichters van activiteiten.

Samenstelling

Vertegenwoordigers van het gebruikersveld:

 • Staf Bellens
 • Rita Bergen
 • Frans D'Helft
 • Diane Devoldere
 • Walter Heylen
 • Jacques Schepers
 • André Janssens
 • Maria Kens
 • Elie Maes
 • Monique Nees
 • Maveline Nuzzi Pass
 • Johan Oeyen
 • Nora Peeters
 • Renilt Staquet
 • Monique Van Dessel

Vertegenwoordigers van de overheid:

 • CD&V: Jef Marien, Eric Verbist, Elke Laureys en Bernadette De Cat
 • N-VA: Steven Somers, Maarten Vervloet, Frank Jorissen, Eddy Gorris (voorzitter)
 • Open VLD: Ilse Tielens
 • PRO Heist: Jaak Kolenberg en Eddy Timmermans
 • Groen: Marlies Lejuste
 • Vlaams Belang: Tamara Ceuppens en Kristof Delen
 • eta+: Sabrina Vereecke