Vaste adviescommissie van Gebruikers en Deskundigen CC Zwaneberg

Voorzitter
Bernadette De Cat
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg

Wat doet deze adviesraad?
De vaste adviescommissie van Gebruikers en Deskundigen voor Cultuurcentrum Zwaneberg (VAC) ressorteert onder het Autonoom Gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg (AGB) en staat het AGB bij in het beheer van het cultuurcentrum. De adviescommissie fungeert als beheersorgaan van het cultuurcentrum en beantwoordt in zijn samenstelling aan de bepalingen van het Cultuurpact zoals opgelegd in het decreet op lokaal cultuurbeleid.

De adviescommissie heeft adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het cultuurcentrum (zoals bij infrastructuurwerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het gebruikersreglement, verhuurbeleid, concessiecontracten, huurovereenkomsten …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het centrum.

De adviescommissie is bevoegd voor:

  • het opstellen van de programmering van het eigen aanbod van het cultuurcentrum.
  • voor de verhuur van de infrastructuur van het cultuurcentrum aan inrichters van activiteiten.

De leden van de adviescommissie bestaat voor de helft uit de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties en voor de helft uit gebruikers en deskundigen. De voorzitter wordt aangeduid door de Raad van Bestuur van het AGB. 

Contactinformatie