De Heistse visie op integrale veiligheid

De zonale veiligheidsraad heeft zich gebogen over de benadering en de invulling van het begrip integrale veiligheid voor onze gemeente.
In haar aanbevelingen merkte de zonale veiligheidsraad op dat de opmaak van een globaal integraal veiligheidsplan zoals het in grote steden bestaat een zeer complexe materie is. Bovendien zijn de interne en externe middelen beperkt. De gemeentelijke diensten beperken zich nog te vaak tot de eigen taken en diensten. Anderzijds wordt de burger steeds mondiger en wenst meer en meer een duidelijker beeld van wat er zich afspeelt aangaande het brede begrip ‘veiligheid’. Er is dus wel degelijk nood aan een instrument dat kan zorgen voor een integrale benadering van de veiligheid in onze gemeente.

Uit deze overwegingen ontstond het idee voor de opstart van een Heists integraal veiligheidsplatform: HIP.