Veiligheidscel

Locatie

Dekenij
Kerkplein 15
2220 Heist-op-den-Berg

Samenstelling

- Voorzitter: burgemeester Luc Vleugels
- Ambtenaar noodplanning: Jeroen Vanherck
- Discipline 1: brandweer Bert Michielsen
- Discipline 2: volksgezondheid Geert Gijs
- Discipline 3: politie Luc Geens
- Discipline 4: technische dienst Guy Van der Veken
- Discipline 5: communicatie Martine Truyens
- Parket: afgevaardigde
- Civiele bescherming: afgevaardigde

Taken

Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:
- Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
- Opstellen van actiefiches
- Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken

- Evalueren van oefeningen en noodsituaties
- Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
- Opmaken inventaris van de risico’s en risicoanalyse
- Organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning