Wat te doen als er noodweer is?

De gevolgen van noodweer (hevige winden, overvloedige regenval, onweer, bliksem) kunnen worden beperkt door volgende raadgevingen op te volgen.

Preventieve raadgevingen:
- Onderhoud het dakwerk, maak dakpannen of leien vast.
- Controleer de staat van de schoorstenen.
- Controleer regelmatig de vasthechtingen van de daken met golfplaten.
- Installeer een bliksemafleider op het dak.
Hoewel hij de bliksem niet verhindert, vermijdt hij brand bij rechtstreekse blikseminslag
- Maak de tank vast
- Plaats bliksemafleiders aan de stopcontacten van de te beschermen elektrische toestellen en aan de elektriciteitskast.

Bij aankondiging van een storm:
- Haal alles binnen wat met de wind kan worden meegesleurd.
- Zet televisie en computer af.
- Sluit ramen en deuren

Tijdens de storm:
- Blijf kalm
- Ga enkel buiten indien nodig
- Schuil niet onder een boom in een open vlakte in geval van onweer
- Elektriciteitsstoringen zijn mogelijk, raak in geen geval snoeren die op de grond liggen aan
- Wacht tot dat de storm gedaan is, vooraleer buiten te gaan

Na de storm:
De hulpdiensten kunnen je helpen beschadigde daken te overdekken met zeilen.
- Maak foto's van de schade, zij kunnen nuttig zijn voor de samenstelling van een dossier in geval van tussenkomst van het Rampenfonds
- Stel de herstellingen van het beschadigde dak niet uit