Wat te doen bij langdurige uitval van gas, water en/of stroom?

- Zorg dat je altijd kaarsen en batterijen bij de hand hebt om bij het uitvallen van elektriciteit te kunnen zien en horen (radio)
- Neem contact op met je huisarts als je afhankelijk bent van medische apparaten die op stroom werken; ga zo nodig naar een ziekenhuis waar men meestal beschikt over noodstroom
- Bij uitval van gas of stroom: zorg dat je lichaam niet afkoelt. Trek warme kledij aan
- Controleer bij herstel van de gasvoorziening fornuis,kachel en centrale verwarmingsketel i.v.m. gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als bijvoorbeeld de waakvlam niet opnieuw wordt ontstoken.