Psychosociaal interventieplan

Het psychosociaal interventieplan of kortweg 'psip' is een structuur van discipline 2 binnen de algemene noodplanning en valt onder de verantwoordelijkheid van de federaal gezondheidsinspecteur. Het plan activeert en coördineert psychosociale acties bij collectieve noodsituaties zowel in de acute fase als in de nazorg voor alle getroffenen. Hierbij bedoelen wij de gewonden, de niet-gewonden, de hulpverleners, verwanten (familie, vrienden, …), de getuigen en eventuele andere getroffen groepen.

De basisopdrachten van het psip in de acute fase zijn:

  • het groeperen van de niet-gewonden op het rampterrein
  • het vervoer van de niet-gewonden naar een plaats buiten het rampterrein
  • het installeren en uitbouwen van een onthaalcentrum voor niet-gewonden
  • opvang voor verwanten
  • het installeren en uitbouwen van een telefooninformatiecentrum voor verwanten
  • het eenvormig registreren
  • het verlenen van hulp aan het medisch interventieteam voor wat betreft de vaststelling van de identiteiten van gewonden en het verstrekken van identiteitsgegevens
  • opvang van de familie van overledenen en vermisten
  • inrichten van een rouwkapel en organiseren van de op van
 

Contact

Noodplanambtenaar
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 0475 49 08 07,
mail noodplanning@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Op afspraak.