Integraal veiligheidsplatform

“Het is evident dat onze samenleving de laatste jaren veel complexer is geworden.”

Met het grootste gemak komen allerlei invloeden vaak van ver overgewaaid tot in de kleinste gemeenschap, mensen zien zich in hun bestaan geconfronteerd met een veelheid van veeleisende opdrachten, tussenmenselijke verhoudingen lijken alsmaar ingewikkelder te worden en sociale participatie en integratie zijn in vele gevallen helemaal niet vanzelfsprekend.

De hedendaagse mens loopt vaker het gevaar te ontsporen en hierbij de veiligheid van zijn medemens in het gedrang te brengen.

Veel minder evident is de wijze waarop je als overheid deze complexe, risicovolle, hedendaagse maatschappij dusdanig benadert, dat zij haar burgers een voldoende mate van veiligheid kan blijven bieden.

Mensen die gewoon zijn om te gaan met complexe, menselijke fenomenen, weten dat de efficiëntie van een dergelijke benadering ligt in een meervoudige, integrale en coherente aanpak, die doorheen het hele benaderingsproces loopt en die zowel de methodiek van probleemanalyse, het conceptuele kader van de doelenbepaling als de keuze van concrete acties en technieken kenmerkt. Een aanpak die ook de verhouding bepaalt tussen de actoren van het veiligheidsbeleid: de bestuurlijke, gerechtelijke en politionele overheden.

Het veiligheidsplan dat hier wordt gepresenteerd, beschrijft tot in detail de meervoudige, integrale en coherente aanpak van de zone Heist, een aanpak die precies omwille van deze kenmerken doet geloven in een onderlegd en efficiënt management van de veiligheid in onze gemeente.

Veiligheid: een complexe uitdaging maar tegelijk een belangrijke determinant van onze kwaliteit-van-leven!”