Veranderen van voornaam

Maak een afspraak

Inhoud

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Kostprijs

Kost

De prijs van de voornaamsverandering hangt af van de gemeente. Transgenders betalen maximum 10% van het gemeentelijke tarief.

In Heist-op-den-Berg betaal je 281.50 euro voor een voornaamswijziging.

Transgenders die hun voornaam wensen te veranderen, betalen 28.20 euro.

Het toekennen van een voornaam is gratis voor:

  • personen zonder voornaam aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend ingevolge artikel 11bis, §3, derde lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  • vreemdelingen zonder voornaam zoals bedoeld in artikel 15,§1, vijfde lid en artikel 21, §2, tweede lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.