Vergunningen detailhandel

Socio-economische vergunning
Meer info over deze vergunning vind je hier.

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren
Meer info over deze vergunning vind je hier.

  • Nachtwinkels: de nachtwinkels moeten sluiten tussen 7 en 18 uur. Er zijn drie voorwaarden waaraan moet voldaan worden om dit soort winkel uit te baten:
    • de netto verkoopsoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²
    • geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudartikelen, mag er uitgeoefend worden
    • de winkels moeten op een zichtbare en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' dragen

Milieuvergunning
Meer info over deze vergunning vind je hier.

Contactinformatie