Vergunningen landbouw

Omgevingsvergunning voor IIOA (ingedeelde Inrichting of Activiteit)

Als je een activiteit wil opstarten die hinderlijk is voor mens of leefmilieu, is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, een omgevingsvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet je een melding doen van een klasse 3-inrichting. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu.

De meest hinderlijke activiteiten zijn opgenomen onder klasse 1. Voor het afleveren van vergunningen voor deze inrichtingen van klasse 1 is de Deputatie bevoegd. Deze aanvragen dienen digitaal ingediend te worden via het Omgevingsloket. Voor de inrichtingen van klasse 2 en klasse 3 is het schepencollege van Heist-op-den-Berg bevoegd. Deze aanvragen dienen eveneens digitaal ingediend te worden via het Omgevingsloket.

De lijst met vergunningsplichtige activiteiten is opgenomen als bijlage 1 in Vlarem II, welke zowel algemene als sectorale milieuvergunningsvoorwaarden bevat. Op de website Omgeving Vlaanderen kan je terecht voor: - de gecoördineerde teksten van het milieuvergunningsdecreet - Vlarem II

De aanvragen voor een omgevingsvergunning (voor o.a. IIOA (Ingedeelde Inrichting of Activiteit)) van klasse 1 en klasse 2 en de meldingen van inrichtingen van klasse 3 zijn onderworpen aan een gemeentelijke dossiertaks. In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag kan het voor een landbouw- of tuinbedrijf interessant zijn om een gratis en vrijblijvend bedrijfsbeplantingsplan te laten opmaken door de provincie Antwerpen.