Natuurvergunningen

Het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu voerde in 1998 de natuurvergunningsplicht in. De natuurvergunning heeft als doel om vegetaties (dit zijn alle gewassen behalve cultuurgewassen) en kleine landschapselementen (hagen, holle wegen, poelen, houtkanten, bomenrijen, alleenstaande bomen, ...) extra te beschermen.

Wie vegetaties of kleine landschapselementen wil wijzigen, moet nagaan of hier een verbod op rust, of dat hier een natuurvergunning of een melding voor vereist is. Burgers en bedrijven doen een melding of vragen een natuurvergunning aan bij hun gemeentebestuur via volgende documenten: 'aanvraagformulier natuurvergunning' en 'meldingformulier natuur'. Alleen bedrijven of organisaties met publiekrechtelijk karakter dienen hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij het provinciebestuur in.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van www.provant.be (leefomgeving - natuur en landschap - natuurbeleid - natuurvergunning). 'De wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen' en 'De code van goede natuurpraktijk' kan je hier downloaden.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur