Toelatingen van de burgemeester

Sinds 2009 is de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van kracht in Heist-op-den-Berg. Deze verordening behandelt materies, die verband houden met de opdrachten van de gemeente zoals bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Dit reglement heeft als doel om de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, in het bijzonder wat betreft het toezien op de openbare rust, veiligheid, gezondheid en netheid en het vermijden van openbare overlast.

In deze verordening worden bepaalde handelingen onderworpen aan een toelating van de burgemeester. Zo is er een toelating vereist voor volgende zaken, die betrekking hebben op het leefmilieu:
- het aanleggen van vreugdevuren (kerstboomverbranding, kampvuur, vuurkorf)
- het afschieten van vuurwerk
- het afschieten van vreugdeknallen (huwelijk, kanonschoten)
- het plaatsen van een gaskanon ter bescherming van landbouwgewassen

Voor een vlotte administratieve afwikkeling dienen de aanvragen minimaal 2 weken vooraf te worden ingediend bij de afdeling bouw en milieu, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg.

Overtredingen op dit reglement kunnen worden bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Het volledige reglement kan je hier terugvinden.

 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur