Adreswijziging - aankomst/verhuis binnen Heist

Wat?

Binnen de 8 dagen na vestiging in Heist-op-den-Berg moet men aangifte doen bij de dienst Bevolking. De referentiepersoon van het gezin (vroeger gezinshoofd genoemd) kan ook de adreswijziging van zijn gezinsleden melden.

De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders voor de eerste maal verlaat moet bij zijn aangifte vergezeld zijn door een persoon die het gezag over hem uitoefent.

Hoe aanvragen?

  • Persoonlijk aan het loket bij de dienst Bevolking.
    Mee te brengen:
    • de identiteitskaarten van alle gezinsleden die mee verhuizen
    • het inschrijvingsbewijs van het voertuig.
  • Online aanvragen

Afhandeling

Na aangifte wordt een politieonderzoek ingesteld naar de juistheid van het verblijf. De wijkagent brengt je dan een bezoekje.

Na de woonstcontrole moet je je persoonlijk melden aan het loket van de dienst bevolking en dit met de volgende documenten:

• het document dat je van de wijkagent kreeg
• je elektronische identiteitskaart + pincode
• het inschrijvingsbewijs van het voertuig.