Adreswijziging - naar het buitenland

Wat?

Als je naar het buitenland verhuist, moet je hiervan aangifte doen bij de cel bevolking ten laatste de dag voor het vertrek. De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon van het gezin (vroeger werd dit het gezinshoofd genoemd).

Hoe aanvragen?

Je ontvangt dan een document (model 8) waarmee je je op de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats moet aanbieden.