Verkiezingen

Op zondag 14 oktober breng je je stem uit voor een nieuwe gemeenteraad en provincieraad. We frissen nog even de regeltjes en afspraken op. De oproepingsbrieven werden de laatste week van september verstuurd. Breng je oproepingsbrief, samen met je identiteitskaart, mee naar het stembureau. Stemmen kan tussen 8 en 13 uur. In welk stembureau je je moet aanmelden, staat op je oproepingsbrief. In Heist-op-den-Berg stemmen we nog steeds met potlood en papier. De stemmen worden vanaf 13.30 uur geteld in het Sint-Lambertusinstituut.

Als je begin oktober nog geen brief in je bus vond of als je hem kwijtspeelt, kom je best persoonlijk naar het onthaal in het gemeentehuis met je identiteitskaart. Je krijgt dan een duplicaat mee naar huis. Tijdens het verkiezingsweekend is in het gemeentehuis uitzonderlijk een verkiezingsloket open op zondag 14 oktober van 8 tot 12 uur. Zaterdag zijn het Onthaal en Burgerzaken zoals steeds open van 9 tot 11.30 uur.

Volmacht of verontschuldiging
In België ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je bijvoorbeeld in een ander land. Als je niet kan gaan stemmen, moet je bewijzen of attesten bezorgen die je afwezigheid verantwoorden. Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.

Voorwaarden
In een aantal gevallen kan je een volmacht geven of je verontschuldigen. Je moet dan wel een bewijs van afwezigheid kunnen voorleggen.

 • Je bent ziek of te zwak: doktersattest
 • Beroepsredenen:
  • Werknemers: attest van je werkgever
  • Zelfstandigen: attest waaruit de uitoefening van je beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt
 • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger: Breng bij Burgerzaken een bewijs binnen dat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent. De gemeente levert je dan een attest af.
 • Toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel: Attest van de directie van de strafinrichting
 • Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
 • Studieredenen: attest van de directie van je school
 • Je bent in het buitenland om privéredenen / vakantie: Breng bij Burgerzaken een bewijs binnen dat je in het buitenland verblijft (bv. vliegtickets) of leg er een verklaring op eer af. De gemeente levert je dan een attest af. Je moet in dat geval een volmacht geven.

Volmacht
De persoon die voor jou stemt, de volmachtkrijger, moet geen familielid zijn. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Hij mag geen volmacht hebben gekregen voor anderen. Hij moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. Geef het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend, samen met het bewijs van afwezigheid, aan de volmachtkrijger. Op de dag van de verkiezingen gaat hij naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat. Hij brengt mee:

• het door jou ingevulde en ondertekende volmachtformulier
• jouw bewijs van afwezigheid
• jouw oproepingsbrief
• zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart.

Verontschuldiging
Geef je oproepingsbrief, samen met je bewijs van afwezigheid, af aan de onthaal-balie in het gemeentehuis of verstuur deze documenten per post naar Burgerzaken,
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg.

Contactinformatie

 • Burgerzaken

  Gemeentehuis

  Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09 tot 11.30 uur (ENKEL na afspraak voor het loket niet-Belgen en het loket erkenning & geboorte, huwelijk & samenwoonst, Belgische nationaliteit)
  • Morgen gesloten
  Alle informatie