Aan welke voorwaarden moet je als burger van een Europese Lidstaat voldoen?


o Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie;
o Minstens 18 jaar zijn op datum van 25 mei 2014;
o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 01 maart 2014;
o Op 25 mei 2014 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
o Ingeschreven zijn op de kiezerslijst