Aan welke voorwaarden moeten Belgische onderdanen voldoen?


o Belg zijn;
o De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
o In de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
o Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing;