Geldige redenen om afwezig te zijn


- Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te komen of er naartoe gebracht te worden. Voeg een medisch attest bij de volmacht. Dat attest mag niet worden afgeleverd door een arts die als kandidaat voor de verkiezingen is voorgedragen.
- Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Voeg een attest van je werkgever of de overheid bij de volmacht.
- Je maakt deel uit van het gezin of het gevolg van iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft. Voeg een attest van de werkgever of de overheid bij de volmacht.
- Je verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen. Voeg een attest van je werkgever of de overheid bij de volmacht.
- Jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger. Voeg een attest van de inschrijving in het bevolkingsregister, afgegeven door de burgemeester, bij de volmacht.
- Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel. Voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht.
- Je geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen. Voeg een attest van de religieuze overheid bij de volmacht.
- Je bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen. Voeg een attest van de directie van je onderwijsinstelling bij de volmacht.
- Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland. Voeg het attest, afgegeven door de burgemeester, bij de volmacht. Je kunt dat attest krijgen door de nodige bewijsstukken van je tijdelijke verblijf in het buitenland aan de burgemeester voor te leggen. Als je die bewijsstukken niet kunt voorleggen, kan je dat attest bij de burgemeester krijgen op grond van een verklaring op erewoord.