Verslagen raad voor maatschappelijk welzijn

Op deze pagina kan je de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn raadplegen.
 
De openbare notulen van de andere raden kan je altijd opvragen bij team Secretariaat. De audioverslagen vind je terug op https://heistopdenberg.notubiz.be.