Voor personen met een handicap

Nethedal
Dagopvang voor volwassenen met een mentale handicap
Zwerfheide 2, 2221 Booischot 
015 75 27 23, www.nethedal.be, info@nethedal.be

Home Marjorie
Kerselaarlaan 27-29, 2220 Hallaar 
015 25 85 81, home.marjorie@emmaus.bewww.homemarjorie.be

  • gespecialiseerde voorziening voor mensen met de ziekte van Huntington of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • naast dag- en nachtopvang ook voor tijdelijk verblijf en thuisbegeleiding


Psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen

Campus Heist-op-den-Berg
Kerselaarlaan 23, 2220 Hallaar
015 22 88 94, pvt.schorshaegen@emmaus.bewww.pvt-schorshaegen.be

  • voor kandidaten met een langdurige maar voldoende gestabiliseerde psychiatrische problematiek die een permanente begeleiding nodig hebben
  • onder bepaalde voorwaarden, voor personen met een mentale handicap


Entiris vzw
Entiris is een maatwerkbedrijf (vroeger ‘Beschutte werkplaats’) met 1.700 werknemers, dat zich profileert als sociaal en economisch bedrijf in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Entiris wil mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om zich professioneel te ontplooien en biedt duurzaam en lonend werk op maat, ondersteund door een kwaliteitsvolle begeleiding.

Afdeling Heist
Schaliehoevestraat 10-12, 2220 Heist-op-den-Berg
015 76 88 24, info@entiris.bewww.entiris.be


Apojo aan huis
Apojo aan Huis biedt ondersteuning aan mensen met een handicap die zelfstandig wonen. Onze begeleiders en assistenten komen langs bij je thuis of in onze studioprojecten in en rond Heist op den Berg. Zij kunnen jou ondersteunen op verschillende levensdomeinen (luisteren naar je zorgen en samen oplossingen zoeken, helpen met administratie, helpen je huishouden te organiseren, opvoedingsondersteuning, helpen bij dagelijkse activiteiten, ….)

Voor verder info en aanmelding kan je terecht op www.apojo.be of aanhuis@apojo.be